U saradnji sa Institutom za higijenu i tehnologiju mesa iz Beograda,a u cilju unapređenja higijene zaposlenih i proizvodnog pogona, dana 18.05.2018. godine održana je obuka zaposlenih iz oblasti higijene, osnovnih principa HACCP-a i sanitacije proizvodnih objekata za proizvodnju i pakovanje smrznute ribe i proizvoda .

Obuka je trajala 2h i svi zapsoleni su imali prilike da se podsete pravila ponašanja u proizvodnom pogonu,osnovnim principa lične higijene i koliko je važno da se u proizvodnom postupku ispoštuje hladni lanac kako bi se sprečila opasnost od kontaminacije proizvoda.

Preduzeće „PRINCIPAL DUO“ će i dalje nastaviti sa redovnom kontrolom higijene i zdravstvene bezbednosti proizvoda koje plasiramo na domaćem i inostranom tržištu.

Ovim želimo da nagalsimo našim potrošačima i klijentima da je bezbednost naših proizvoda na prvom mestu i da ćemo se truditi da budemo još bolji u implementaciji zahteva standarda za bezbednost i kvalitet hrane.