Dana 13.07.2015.godine, u prostorijama kompanije DOO “PRINCIPAL DUO”,Đakona Avakuma bb,Trnava ,Čačak održana je kontrola standardizacije,na godišnjem nivou, koju je sprovela Holandska sertifikaciona kuća ISACert , sa sedištem u Subotici.  ISACert je jedno od vodećih kontrolnih i sertifikacionih tela u prehrambenoj industriji i lancu snabdevanja hranom. Sertifikat koji je uveden u našu kompaniju se odnosi na prijem, skladištenje, preradu, pakovanje i isporuku smrznute ribe.

Na osnovu veoma intenzivnog razvoja sektora prerade ribe i prilagođavanja potrebama potrošača, PRINCIPAL DUO je prva kompanija u poslu sa ribom koja je dobila HACCP sertifikat. IFS sertifikat je od početka 2011.g uveden takođe na insistiranje jednog dela kupaca.

HACCP i IFS tim su najzaslužniji za uvođenje, primenu i kontrolu standarda, uspešno su odbranili zadatke sertifikacione kuće i postavila nove parametre u poslovanju naše firme. Njihovim zalaganjem se primena sertifikata nije dovodila u pitanje, a uspešnost u odbrani zadataka je ocenjena visokom ocenom.


Odlični rezultati,prema izveštaju sertifikacione kuće ISACert,još jedan su parametar koji pokazuje da kompanija PRINCIPAL DUO,ozbiljno pristupa radu,kvalitetnoj ponudi na tržištu i pre svega,svojim potrošačima obezbeđuje široku paletu bezbednih,standardizovanih proizvoda.

 

Vaš,